Erikstorps Affärsnätverk

Genom att möta andra drivna och engagerade företagare och anställda ska vi tillsammans skapa lönsamma och långsiktiga affärer och relationer. Att utnyttja sina dagliga, och gamla kontakter för den delen, kan hjälpa många i din omgivning att få bättre första kontakt vid en eventuell affär. 

Nätverket bygger på förtroende mellan medlemmarna i gruppen och skapas bland annat genom kontinuerliga träffar på Erikstorps Kungsgård. Landskrona är en stad med stort behov av affärsnätverk som kan bidra till bättre och större affärer

Relationer leder till affärer!